Dr. Kwan Yi

Yi
  • Associate Professor

Contact Information

  • Department: School of Clinical Educator Preparation
  • Office: Library 302
  • Email: Kwan.Yi@eku.edu
  • Phone: 859-622-2164
Open